سرامیک پرسلانی تولید شده در سایز 60*60 با ضخامتهای 14 ،16 و18 میلیمتر