سرامیک خاک سفید و پرسلان راحیل تولید شده در سایز 60*60  با ضخامت14 میلیمتر