سرامیک پرسلانی شان تولید شده درسایز 60*60 با ضخامت 14 میلیمتر