سرامیک پرسلانی میرال در سایز 60*60  تولید شده در ضخامت 14 ،16 و 18 میلیمتر