سرامیک پرسلانی نیچر تولید شده در سایز 60*60 با ضخامت 14،16 و 18 میلیمتر