دسته: ضخامت

سوگند 112

سوگند 112

سرامیک پرسلانی تولید شده در سایز 60*60 با ضخامتهای 14 ،16 و18 میلیمتر

تایگر 101

تایگر 101

سرامیک پرسلانی تولید شده در سایز 60*60 با ضخامتهای 14 ،16 و18 میلیمتر

ساوانا

ساوانا

سرامیک پرسلانی تولید شده در سایز 60*60 با ضخامتهای 14 ،16 و18 میلیمتر

میرال

میرال

سرامیک پرسلانی میرال در سایز 60*60  تولید شده در ضخامت 14 ،16 و 18 میلیمتر

مودنا

مودنا

سرامیک پرسلانی مودنا سایز 60*60  تولید شده در ضخامتهای 11،14،16و 18 میلیمتر

لطفا واتس آپ را نصب کنید.....
Send via WhatsApp
ALLCHANNELS

جدیترین طرحها

JOIN CHANNEL CLOSE